Obowiązkowe kontrole i przeglądy techniczne budynku.

przegląd budowlany warszawa

Obecnie w miastach powstaje coraz więcej bloków mieszkalnych. Należy zadbać o bezpieczeństwo użytkowania tych nowo powstałych, ale również tych, które już od dawna są użytkowane. Z tego powodu prawo budowlane określa jakie kontrole i przeglądy techniczne powinny być wykonywane, żeby można było bezpiecznie użytkować budynek. Poza tym właściciele i zarządcy obiektów mają szereg obowiązków, co pozwoli na utrzymanie go we właściwym stanie technicznym i estetycznym. Dzięki takim działaniom budynek nie straci właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Zadania właścicieli nieruchomości i zarządców.

Żeby budynek spełniał wszystkie właściwości użytkowe należy zadbać o regularne kontrole wszystkich konstrukcji, odpowiednio sprawdzić pod kątem bezpieczeństwa pożarowego, zadbać o wygląd i estetykę budynku. Prawo budowlane mówi, że przynajmniej raz w roku należy poddać kontroli stan techniczny następujących elementów: instalacje narażone na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych, instalacje gazowe, przewody kominowe, instalacje służące ochronie środowiska. Co najmniej raz na pięć lat poddaje się również kontroli stan techniczny obiektu i jego otoczenia. W tym samym czasie należy również sprawdzić instalacje elektryczne, piorunochrony, uziemienia. Żeby budynek służył jak najdłużej niezależnie od kontroli ważne, żeby regularnie przeprowadzać działania konserwacyjne, remonty i naprawy. Przed zimą warto dodatkowo skontrolować, czy budynek jest dobrze przygotowany. Warto wiedzieć, że zakres kontroli corocznej i pięcioletniej jest różny. Jedyna wspólna cześć to część budowlana, należąca do jednej i drugiej kontroli. Z tego powodu zarządca, w roku kiedy wypadają obie kontrole może zrobić to jednocześnie, pamiętając o wypełnieniu wszystkich punktów zarówno jednej, jak i drugiej kontroli.

Kto jest uprawniony do wykonywania kontroli.

 Jak widać każda kontrola dotyczy kilku rzeczy, które kontroluje inny specjalista. W przypadku instalacji elektrycznych, piorunochronnych, czy gazowych kontrolę mogą wykonać osoby posiadające uprawnienia budowlane o odpowiedniej specjalności- instalacyjnej, jak również osoby mające kwalifikacje przy wykonywaniu nadzoru nad powyższymi instalacjami. Do wykonania kontroli przewodów kominowych upoważnione są osoby posiadające kwalifikacje kominiarza lub osoby posiadające uprawnienia budowlane o specjalności dotyczącej przewodów kominowych i kominów przemysłowych. Najczęściej kontrole kominów, przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych wykonują kominiarze, ale warto pamiętać, że mogą to również zrobić osoby z uprawnieniami budowlanymi.

Co, kiedy nie dopełni się obowiązku okresowych kontroli?

W przypadku, kiedy okresowe kontrole budynku zostały pominięte na właściciela budynku lub zarządcę zostają nałożone kary w postaci grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności na rok. Kary obowiązują również za nie usuwanie usterek i uszkodzeń albo stwarzanie zagrożeń dla środowiska.

Podsumowanie.

 Regulacje prawne, które dotyczą okresowych przeglądów technicznych obiektów budowlanych (przegląd budowlany) i kary nakładane w przypadku ich niedopełnienia pokazują, że jest to niezmiernie ważne dla bezpiecznego użytkowania mieszkań w blokach. Rola właścicieli i zarządców budynków jest naprawdę bardzo ważna. Nie tylko sprawują piecze nad budynkiem i dbają o jego wygląd estetyczny, ale na pewno znają jego słabe strony, a regularne przeglądy dają im wiedzę na temat ogólnej kondycji budynku, dzięki czemu można rozsądnie planować konserwacje, remonty i inne działania, które mogą umilić mieszkańcom codzienne funkcjonowanie.