Co należy wiedzieć przed rozbiórką lub wyburzeniem budynku?

Na Twojej działce już od lat stoi budynek, który nie jest przez nikogo używany? Chcesz zająć się jego rozbiórką lub wyburzeniem? Pamiętaj, że oprócz spraw organizacyjnych związanych z zamówieniem fachowej firmy budowlanej, nie możesz zapomnieć także o kwestiach formalnych. Musisz pamiętać o formalnościach urzędowych, inaczej będziesz musiał liczyć się z przykrymi konsekwencjami prawnymi. Sprawdź więc wszystko, co należy wiedzieć przez rozbiórką lub wyburzeniem budynku!

Kiedy należy zgłosić rozbiórkę?

Sytuacje, w których ubieganie się o pozwolenie na wyburzenie lub rozbiórkę jest niezbędne, określone są przez przepisy prawne. W tym przypadku trzeba skupić się w pierwszej kolejności na tak zwane prawie budowlanym. Warto więc zwrócić na nie uwagę, jeszcze na pewien czas przed przystąpieniem do dokonywania tego typu działań na swojej działce. Trzeba bowiem pamiętać, że o zgłoszenie rozbiórki należy zadbać jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania robót związanych z rozbiórką lub wyburzaniem. Tak naprawdę każdy obiekt, jaki znajduje się na działce powinien zostać zgłoszony, jeśli oczywiście planuje się jego rozbiórkę. Jedynymi wyjątkami są następujące sytuacje:

  • jeśli budowle oraz budynki nie są objęte ochroną konserwatorską
  • w przypadku, gdy dany budynek lub budowla nie są wpisane do rejestru zabytków
  • jeśli w przypadku konkretnego budynku lub budowle nie ma konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę, nie jest potrzebne również ubieganie się o pozwolenie na rozbiórkę lub wyburzenie
  • nie trzeba również dbać o pozwolenie, jeśli prace dotyczą niewielkich: budynków gospodarczych, altan, wiat, przydomowych oranżerii oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

W jaki sposób można otrzymać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę lub wyburzenie budynku nie jest wydawane z urzędu. Konieczne jest w tym względzie wykazanie się pewną aktywnością inwestora, który chce doprowadzić do rozbiórki lub wyburzenia. Aby tego dokonać należy zwrócić się do odpowiedniego urzędu i złożyć tam prawidłowo uzupełniony wniosek o wydanie pozwolenia, do którego dołączone będą wszystkie niezbędne załączniki. Podstawowe dane, które trzeba uwzględnić w treści formularza urzędowego to: imię, nazwisko oraz adres inwestora lub pełnomocnika, który działa w jego imieniu. Trzeba także dokładnie określić obiekt, który ma zostać rozebrany lub zburzony – należy podać jego nazwę, rodzaj, adres takiej inwestycji, jak i dokładny numer działki. Ponadto istnieje szereg załączników do wniosku, o których nie można zapomnieć. Są to na przykład: zgoda właściciela danego budynku, opis robót, jakie mają zostać wykonane, określenie środków bezpieczeństwa, jakie zostaną podjęte, a także projekt procesu rozbiórki. Złożenie takiego wniosku wiąże się również z uiszczeniem niezbędnych opłat, bez których wniosek nie będzie kompletny, co doprowadzi do nieuwzględnienia go.

Kiedy otrzyma się pozwolenie na dokonanie rozbiórki?

Wydawaniem pozwolenie na rozbiórkę lub wyburzenie budynku wydaje odpowiedni organ administracji publicznej. Przepisy prawa przewidują, że jest to starosta powiatowy. Tego rodzaju pozwolenie jest wydawane w postaci decyzji. Od momentu złożenia wniosku, organ decyzyjny ma aż 65 dni na podjęcie rozstrzygnięcia w tej sprawie. Jest to więc termin tożsamy z tym, jaki trzeba odczekać, aż otrzyma się pozwolenie dotyczące budowy.

Nie zapomnij o profesjonalnej ekipie!

Prawo przewiduje również wiele reguł związanych z samym faktem przeprowadzania procesu rozburzania lub rozbiórki budynków. Mówi o tym chociażby treść rozporządzenia, jakie w 2003 roku wydał Minister Infrastruktury. Dokument ten dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Jedna z najważniejszych regulacji, jakie są tam zawarte dotyczy tego, że roboty związane z rozbiórką muszą być dokonywane przez profesjonalną ekipę. Jest to niezbędne chociażby dlatego, że na samym początku takich działań budynek musi zostać w pełni odłączony od różnorodnych instalacji, jakie wcześniej zostały w nim zainstalowane. Mowa tutaj chociażby o instalacji energetycznej, gazowej, wodnej oraz kanalizacyjnej. My sami nie bylibyśmy w stanie tego zrobić, ponieważ nie dysponujemy odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami. Najlepiej jest więc pozostawić to w rękach fachowców. Wtedy możemy być pewni, że cały proces rozbiórki oraz wyburzania zajdzie w odpowiedni sposób, z zachowaniem właściwych reguł i z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, które są ważne przede wszystkim dla osób biorących udział w pracach budowlanych.

Podsumowanie

Budynki oraz inne obiekty budowlane, jakie znajdują się na terenie działek, które są w naszym posiadaniu, z wielu względów mogą zostać wyburzone lub częściowo rozebrane. Powodów takiego działania może być wiele. Z jednej strony może to być starość tych budowli, duży stopień ich zniszczenia, jak również fakt, że po prostu nie są one już nam potrzebne. Jeśli planuje się dokonanie tego rodzaju przedsięwzięcia warto zawsze pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności, jakie są z tym związane.