Albert Einstein – naukowiec, który uznany został człowiekiem stulecia

Niewątpliwie naukowiec ten to jedna z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych postaci zarówno świata nauki, jak i popkultury. Dzienniki, które pisał, przetłumaczono na język angielski oraz zostały one wydane przez prestiżowe wydawnictwa akademickie. Warto jednak wiedzieć o tym, że jego prywatne zapiski otwierają nam nowy obraz tego naukowca, który tak naprawdę wcale nie jest dla niego zbyt pochlebny. Mowa oczywiście o Albercie Einsteinie.

Ten, który zrewolucjonizował mechanikę oraz teorię pola

Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 roku w Ulm, a zmarł w Princeton 18 kwietnia 1955 roku. Był to niemieckojęzyczny fizyk teoretyczny oraz noblista mimo tego, że zwykle uznawano go za naukowca niemiecko-żydowskiego, warto wspomnieć o tym, że posiadam on silny związki także ze Szwajcarią oraz Stanami Zjednoczonymi. Rozpoznawalny jest on między innymi dlatego, że zrewolucjonizował nie tylko mechanikę, ale również teorię pola głównie w wersji klasycznej. Warto wspomnieć również o tym, że odegrał kluczową rolę także w mechanice kwantowej. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał w roku 1921 a uznano go szczególnie za „wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego”. Jak pewnie doskonale wiemy naukowiec ten jest również twórcą szczególnej teorii względności. Miała ona wpływ na ulepszenie techniki Newtona oraz zastąpiła teorię eteru Lorenza. To, z czym z pewnością każdy z nas kojarzy nazwisko Alberta Einsteina to słynne sformułowanie wynikającej z STW równoważności masy i energii, które zapisane zostało wzorem E=mc2. Ponadto naukowiec ten jest twórcą ogólnej teorii względności, której udało połączyć się nią to nowskie prawo powszechnego ciążenia ówcześnie nową mechaniką. Zaznaczyć jednak należy, że nie była to pierwsza synteza tego typu, ale ta właśnie okazała się poprawna. Warto wiedzieć także o tym, że ten kontrowersyjny naukowiec opal na swojej teorii pierwsze modele kosmologiczne i pierwsze przewidywania grawitacyjnych fal przestrzeni. Dodaj teorii wprowadził także opcjonalna stałą kosmologiczną, która później okazała się być możliwym wyjaśnieniem i wytłumaczeniem ciemnej energii. Nie będzie chyba przesadą, jeżeli powiemy, że teoria tego naukowca oraz wyniki prowadzonych badań doprowadziły do rozkwitu astrofizyki w XX wieku.

Ponadto Einstein przewidział także istnienie fotonu, w swoich rozważaniach postulując więc dualizm korpuskularno-falowy światła. To nic innego jak po prostu wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego, które przewidywało także inny nowe zjawiska, i jak na przykład efekt Comptona, w które właśnie potwierdziła cząstki światła. Różne hipotezy tego naukowca umożliwiły innym fizykom stworzenie właściwej mechaniki kwantowej, dlatego też możemy powiedzieć, że właśnie Albert Einstein stanowi podwaliny tej dziedziny fizyki. Warto wspomnieć, że naukowiec ten prowadził badania nad materią skondensowana, w które obejmowały również teorię ciała stałego. Co prawda, jego prace nad utylitarne teorię pola nie spełniły dotychczasowych oczekiwań, aczkolwiek w późniejszym czasie znalazły odzwierciedlenie i stały się niezwykle pomocne w potencjalnie prawdziwych modelach zarówno pól, jak i cząsteczek w przypadku teorii strun.

Albert Einstein urodził się 14 marca 1879 roku w Ulm, a zmarł w Princeton 18 kwietnia 1955 roku. Był to niemieckojęzyczny fizyk teoretyczny oraz noblista. Mimo tego, że zwykle uznawano go za naukowca niemiecko-żydowskiego, warto wspomnieć o tym, że posiadał on silny związki także ze Szwajcarią oraz Stanami Zjednoczonymi. Rozpoznawalny jest on między innymi dlatego, że zrewolucjonizował nie tylko mechanikę, ale również teorię pola głównie w wersji klasycznej. Warto wspomnieć również o tym, że odegrał kluczową rolę także w mechanice kwantowej. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał w roku 1921 a uznano go szczególnie za „wkład do fizyki teoretycznej, zwłaszcza opis prawa efektu fotoelektrycznego”. Jak pewnie doskonale wiemy, naukowiec ten jest również twórcą szczególnej teorii względności. Miała ona wpływ na ulepszenie techniki Newtona oraz zastąpiła teorię eteru Lorenza. To, z czym z pewnością każdy z nas kojarzy nazwisko Alberta Einsteina to słynne sformułowanie wynikającej z STW równoważności masy i energii, które zapisane zostało wzorem E=mc2. Ponadto naukowiec ten jest twórcą ogólnej teorii względności. Zaznaczyć jednak należy, że nie była to pierwsza synteza tego typu, ale ta właśnie okazała się poprawna. Warto wiedzieć także o tym, że ten kontrowersyjny naukowiec oparł na swojej teorii pierwsze modele kosmologiczne i pierwsze przewidywania grawitacyjnych fal przestrzeni. Do tej teorii wprowadził także opcjonalną stałą kosmologiczną, która później okazała się być możliwym wyjaśnieniem i wytłumaczeniem ciemnej energii. Nie będzie chyba przesadą, jeżeli powiemy, że teoria tego naukowca oraz wyniki prowadzonych badań doprowadziły do rozkwitu astrofizyki w XX wieku.

Ponadto Einstein przewidział także istnienie fotonu, w swoich rozważaniach postulując więc dualizm korpuskularno-falowy światła. To nic innego jak po prostu wyjaśnienie efektu fotoelektrycznego, które przewidywało także inne nowe zjawiska, jak na przykład efekt Comptona, co potwierdziło istnienie cząstki światła. Różne hipotezy tego naukowca umożliwiły innym fizykom stworzenie właściwej mechaniki kwantowej, dlatego też możemy powiedzieć, że właśnie Albert Einstein stanowi podwaliny tej dziedziny fizyki. Warto wspomnieć, że naukowiec ten prowadził badania nad materią skondensowaną, które obejmowały również teorię ciała stałego. Co prawda, jego prace nad teorią pola nie spełniły dotychczasowych oczekiwań, aczkolwiek w późniejszym czasie znalazły odzwierciedlenie i stały się niezwykle pomocne w potencjalnie prawdziwych modelach zarówno pól, jak i cząsteczek w przypadku teorii strun.

Jeden z najwybitniejszych

Ten naukowiec o dość nagannej fryzurze, która z pewnością czyniła go rozpoznawalnym, dzięki swoim osiągnięciom uważany jest nadal za jednego z największych fizyków XX wieku, o ile nie największego z nich. Jego teoria względności uważana jest za prawdziwy przełom w fizyce XX wieku podobnie jak teoria kwantów. Z powodzeniem Einstein uznawany jest nie tylko za jednego z najwybitniejszych fizyków XX wieku, ale również za jednego z największych fizyków w całej historii i stawia się go na równi z Newtonem czy nawet Galileuszem. Kiedy czasopismo naukowe Phisycs World w roku 1999 przeprowadziła ankietę w gronie 100 wiodących fizyków, jako największego fizyka wszech czasów uznano właśnie Alberta Einsteina. Ponadto w roku 1999 ten sam naukowiec został uznany za człowieka stulecia przez amerykański tygodnik Time.

Nastolatek i eksperyment myślowy

Kiedy w roku 1886 Einstein zaczął uczęszczać do szkoły powszechnej, był jednym z najlepszych uczniów. Do egzaminów na politechnikę przystąpił o 2 lata wcześniej od minimalnego dopuszczalnego wieku, aczkolwiek próba ta zakończyła się niepowodzeniem. Powodem tego okazało się słabe wyniki egzaminów z przedmiotów humanistycznych. Maturę zdał we wrześniu 1896 brokuł, uzyskując doskonałe oceny nie tylko z fizyki i matematyki, ale szczególnie ze śpiewu i muzyki. W tym samym roku zrzekł się również obywatelstwa niemieckiego, co prawdopodobnie było zabiegiem, który miał uchronić go przed służbą wojskową, albo stanowić znak protestu przeciw nastrojom militarnym, które ówcześnie panowały w Niemczech. 

Całkiem przypuszczalne jest to, że Einstein w wieku 16 lat rozważał bardzo ważny eksperyment myślowy, o czym zdarzyło mu się wspomnieć prób licznie około pół wieku później w swoich notatkach biograficznych. Wtedy też miał zastanawiać się, co by się stało przy ruchu z prędkością światła. Wtedy też zakładał, że fale elektromagnetyczne, takie jak światło, stałyby nieruchomo w miejscu, bez żadnego ruchu. Założenie to miało przetrzeć intuicji ale i równania Maxwella. Jednak jest to tylko anegdota, która stanowi dość trudne pole do interpretacji.

W roku 1905 Einstein obronił pracę doktorską.

Kilka ciekawostek

Kilka lat po obronie doktoratu, od roku 1909 Einstein zaangażował się w pracę naukową całkowicie. Kiedy jednak w Niemczech do władzy doszli naziści, Einstein, mający pochodzenie żydowskie, zmuszony był opuścić ten kraj. Naziści również palili książki Einsteina, zupełnie nie zważając na ich szczególną wartość. W roku 1934, by chronić siebie przed rasizmem, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 6 lat później otrzymał tamtejsze obywatelstwo. Kiedy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej naukowiec ten był zagorzałym pacyfista tom, po fakcie stał się jawnym zwolennikiem budowy broni atomowej i jej wykorzystywania. Ciekawostką jest również to, że Einstein wspierał środowisko LGBT+, podpisując petycję środowisk gejowskich, które walczyły przeciw homofobii. Powodem jego śmierci był nieleczony tętniak aorty, a jego ciało skremowano od razu dzień po jego śmierci.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na portal popularnonaukowy.