Jakie zastosowanie mają zbiorniki wyrównawcze?

Niezbędnym wymogiem zapewniającym bezpieczeństwo instalacji grzewczej jest zainstalowanie urządzenia, które zapobiegać będzie nadmiernemu wzrostowi ciśnienia. Powstaje ono w wyniku podgrzania wody. Dochodzi wówczas do zwiększenia objętości cieczy, która otrzymała energię cieplną. W związku z powyższym brak takiego zabezpieczenia mógłby doprowadzić do niebezpiecznego uszkodzenia całej instalacji lub nawet budynku, w którym się znajduje. Zadanie to spełnia zbiornik wyrównawczy, który kompensuje wzrost ciśnienia w instalacji podczas jej pracy.

Jakie są rodzaje zbiorników wyrównawczych i gdzie mają zastosowanie?

Wyróżnia się dwie kategorie tych urządzeń. Podział wynika z rodzaju instalacji. W instalacjach wykorzystujących kocioł na paliwa stałe takie jak węgiel, czy drewno, stosuje się zbiorniki otwarte. Chronią one układ przed zagotowaniem wody, a ich działanie wymaga zamontowania w najwyższym punkcie obiegu. W instalacjach opartych na działaniu kotłów olejowych i gazowych stosuje się z kolei zbiorniki przeponowe. Dzięki nim ciśnienie w systemie równomiernie rozkłada się na każdą część instalacji.

W jaki sposób zbiorniki wyrównawcze zabezpieczają instalację?

Zbiorniki wyrównawcze mają za zadanie zebrać nadmiar wody, która wytwarzana jest wskutek otrzymania energii cieplnej, czyli podgrzania. Co za tym idzie, wyrównują one ciśnienie w całej instalacji. Gdyby w systemie zabrakło tego typu rozwiązania wzrost prężności pary i wywieranie ciśnienia na krążącą w obiegu ciecz doprowadziłoby do uszkodzenia poszczególnych elementów układu. Szczególnie narażonymi na działanie ciśnienia elementami są miejsca przyłączeń, zawory oraz grzejniki. W poprawnie zamontowanej i wyposażonej instalacji zbiornik wyrównawczy przechwytuje nadmiar wody i sprężonej pary, gdy ta zostaje uruchomiona.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze zbiornika?

Ze względu na funkcję ochronną instalacji wybór odpowiedniego zbiornika jest kwestią bardzo istotną. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na jego pojemność, która wynikać powinna z objętości całej instalacji. Wybór jest więc determinowany przez ilość wody znajdującej się w układzie. Przyjęło się zakładać, że zbiornik powinien charakteryzować się pojemnością na poziomie minimum 10% objętości całego układu. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na materiał, z jakiego jest wykonany. Prym wiodą modele wykonane ze stalowej blachy pokrytej warstwą antykorozyjną. Solidny zbiornik powinien być stabilny i odznaczać się wzorową izolacją minimalizującą ryzyko wystąpienia strat ciepła.

Budowa zbiorników wyrównawczych

Urządzenia tego typu charakteryzują się cylindrycznym kształtem. Ze względu na fakt, że ich powierzchnia ma stały kontakt z wodą, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. W tym celu stosuje się specjalistyczne farby bądź emalie. Zbiorniki wykonywane są z trwałej blachy stalowej, a wnętrze podzielone jest na komorę powietrzną i komorę wodną. Istotnym elementem składowym jest elastyczna membrana, której rolą jest zapewnienie czystości wody. Wykonana jest ona z materiału odpornego na działanie bardzo wysokich temperatur. Dodatkowo zbiornik może posiadać zabezpieczający przed nadmiernym ciśnieniem zawór bezpieczeństwa.

Więcej informacji znajdziecie na: https://www.komnino.com.pl/pl/of/cat/zbiorniki-wyrownawcze.68.html