Inteligencja interpersonalna

inteligencja emocjonalna

Najpopularniejsza forma inteligencji, ta mierzona testami i podawana w skali IQ nie jest wyznacznikiem tego, że ktoś odniesie sukces w życiu lub będzie miał satysfakcjonujące życie prywatne. W rzeczywistości bowiem inne rodzaje inteligencji mają równie niebagatelny wpływ na nasz rozwój, dojrzewanie, osiąganie sukcesów w życiu. Jednym z nich jest inteligencja interpersonalna, która odpowiada za tworzenie dobrych, satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi.

Do niedawna dosyć powszechny był pogląd, że jedynie ludzie obdarzeni wysokim poziomem IG doskonale radzą sobie w życiu, odnoszą sukcesy zawodowe, wchodzą w satysfakcjonujące relacje międzyludzkie. Jednak praktyka pokazywała, że nie zawsze jedno idzie w parze z drugim. Osoby ponadprzeciętnie inteligentne często miały problemy w codziennym życiu, komunikowaniu się z innymi. Za tymi praktycznymi przypadkami poszli też badacze z dziedziny psychologii, którzy z biegiem czasu nieco zmodyfikowali samo pojęcie inteligencji. Zaczęto ją definiować nie tylko jako sprawność naszego umysłu w różnych czynnościach poznawczych.

Powstało wtedy pojęcie inteligencji wielorakiej, które zakładało, że nasza zdolność do funkcjonowania zależy nie tylko od sprawnego umysłu, ale również od wielu innych, najczęściej wrodzonych cech. W ten sposób wyewoluowało pojęcie inteligencji interpersonalnej, która odnosi się przede wszystkim do naszego funkcjonowania w społeczeństwie, nawiązywania głębokich i satysfakcjonujących relacji z innymi, wysokiej empatii i współodczuwania.

Jak objawia się inteligencja interpersonalna?

Osoby, które mają wysoki poziom inteligencji interpersonalnej, mają niejako wrodzoną zdolność do nawiązywania i utrzymywania dobrych i długotrwałych relacji z innymi ludźmi, co przekłada się na satysfakcjonujące życie nie tylko zawodowe, ale również prywatne. Łatwo nawiązują relacje, potrafią umiejętnie komunikować swoje myśli i potrzeby, mają wysoki poziom empatii i zrozumienia drugiego człowieka. W relacjach z innymi są też asertywne, a więc nie boją się wyrażać własnego zdania i opinii, ale również potrafią bez problemu komunikować się z osobami o przeciwstawnych poglądach. Są w tej kwestii bardzo elastyczne, co przekłada się na umiejętność bezproblemowego dopasowania się do różnych sytuacji, jakie spotykają ich w codziennym życiu.

Świetne kompetencje miękkie to droga do zawodowego sukcesu

Osoby obdarzone wysoką inteligencją interpersonalną posiadają rozbudowany zespół cech, które w psychologii biznesu nazywamy kompetencjami miękkimi. Doskonale radzą więc sobie w życiu zawodowym, w kontaktach ze współpracownikami czy przełożonymi. Okazuje się, że wysoka inteligencja personalna ma o wiele większy wpływ na odnoszenie sukcesów zawodowych niż inteligencja mierzona w skali IQ. Zauważmy, że bardzo często osoby, które były prymusami w szkole czy na studiach, nie radzą sobie w życiu zawodowym i wcale nie odnoszą w dorosłym życiu sukcesów. O wiele lepiej radzą sobie te osoby, które choć nie zawsze dobrze się uczyły, miały wiele innych cech, które pozwalały im na bezproblemowy kontakt z innymi, sprawną komunikację, negocjowanie oraz na szybkie odnajdywanie się w różnych życiowych sytuacjach.

W życiu zawodowym osoby z wysoką inteligencją interpersonalną doskonale odnajdują się w pracy w zespole, pod presją czasu, w sytuacjach mocno stresowych. Świetnie sprawdzają się na stanowiskach kierowniczych, gdyż mają wrodzoną umiejętność negocjowania, łagodzenia sytuacji konfliktowych czy motywowania innych do działania. Idealnie pasują więc do roli menadżerów, handlowców, negocjatorów, specjalistów od reklamy i PR, a także fachowców od rekrutacji. Doskonale poradzą sobie także w zawodach lekarza, nauczyciela, adwokata, terapeuty – krótko mówiąc wszędzie tam, gdzie sukces zawodowy jest w dużym stopniu uzależniony od tego, jak sprawnie potrafimy nawiązać relacje międzyludzkie i jaki mamy kontakt z drugim człowiekiem.

Czy inteligencję interpersonalną można sobie poprawić?

Choć inteligencja interpersonalna jest wrodzona i w dużym stopniu zależy po prostu od naszych cech charakteru, okazuje się, że można nad nią także popracować. Tak zwane kompetencje miękkie, czyli umiejętności nawiązywania relacji międzyludzkich, poziom współodczuwania i empatii, umiejętność negocjacji czy pracy w zespole można bowiem wyćwiczyć. W tym celu organizowane są różnego rodzaju szkolenia, w czasie których uczestnicy mają możliwość przetrenowania różnych form relacji, nawiązywania kontaktów, umiejętnej i zrozumiałej komunikacji.

Takie treningi interpersonalne, prowadzone przez doświadczonych specjalistów, pozwalają w krótkim czasie zbudować czy wzmocnić w uczestnikach wiele nowych cech i umiejętności. Nawet osoby, które początkowo maja niewysokim poziom inteligencji interpersonalnej, po takich szkoleniach o wiele lepiej radzą sobie zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.